Jak programy používat

Především, abyste mohli programy používat, musíte být zaregistrováni a přihlášeni (viz: Jak začít). V opačném případě můžete sice prohlížet kategorie programů, avšak při spuštění programu se Vám zobrazí jen dokument "O projektu".

Programy jsou organizované v kategoriích, podkategoriích (atd.). Na nejvyšší úroveň kategorií se dostanete kdykoliv kliknutím na logo Fono3 v levém horním rohu obrazovky.

Kategoriemi se proklikáte k programům. Programy jsou rozlišené barvou do třech úrovní:
* zelená kategorie jsou programy, s kterými můžete vy (nebo osoba, která má cvičit) pracovat samostatně
* modrá kategorie jsou programy, které vyžadují asistenci další (ne nevyhnutelně kvalifikované) osoby (rodič, učitel, kamarád...)
* oranžová kategorie jsou programy, které vyžadují spolupráci s kvalifikovanou osobou (logoped, speciální pedagog...) - nedoporučujeme je používat bez minimálně konzultace s odborníkem

Nastavení

Parametry programů můžete měnit v menu "Nastavení" (jen pro přihlášeného uživatele).

Nastavení mají dvě části:
* společná nastavení - měníte nastavení, která se projeví při práci se všemi programy
* nastavení jednotlivých programů - tato část se mění podle toho, který program máte právě otevřený. Popis těchto nastavení najdete v popisu k jednotlivým programům.

Aby se Vám změněná nastavení zapamatovala, musíte stisknout tlačítko "Ulož".

Společná nastavení

Styl zobrazení

Zobrazení stránek Fono3 má předdefinovaných několik stylů a uživatel si může zvolit styl zobrazení podle svých požadavků:
* standardní
* pro děti
* pro slabozraké pacienty - je zvýrazněn kontrast a je zvětšena velikost písma
* pro autisty - jsou odstranněny prvky působící rušivě na pacienty s uvedenou diagnózou.

Zobrazení programů

"Zobraz programy pro samostatnou práci", "Zobraz programy pro práci s asistentem", "Zobraz programy pro práci s terapeutem" určují, zda se odpovídající programy mají zobrazit v seznamu programů.

Testování

Nastavuje se tu počet opakování testů pro vyhodnocení. Nastavená hodnota 0 znamená nekonečno.

Zobrazení pomocné animace

Některé programy vyžadují od uživatele odpověď. Abychom programy přiblížili více hře, než stresujícímu zkoušení, mohou tyto programy správnou odpověď ukázat.

Můžete vybrat pomocnou animaci a nastavit její parametry:
* po jakém čase (ve vteřinách) se má pomocná animace zobrazit. 0 (nula) znamená, že se nezobrazí vůbec;
* jestli má naznačit správnou odpoveď nebo ne;
* jestli má odměňovat správné odpovědi;
* jestli má odměňovat celkový výkon;

Některé animace jsou zvukové, obrazové nebo se prezentují zvukem i obrazem. Ne všechny typy pomocných animací podporují všechny funkce.

Profily

Můžete si vytvořit profily, ve kterých si různé způsoby nastavení uložíte - například pro konkrétní pacienty, skupiny / typy pacientů, nebo pro různé diagnózy.

Aktuálně nastavený profil vidíte vlevo nahoře na stránce nastavení. Kliknutím na profil se Vám zobrazí seznam dostupných profilů.

Nový profil vytvoříte jednoduše napsáním nového jména profilu a jeho potvrzením.

Profil Fono3 je profil se standardním nastavením, které však také můžete měnit. Stlačením tlačítka "Reset" na jiném profilu než Fono3 vám přepíše hodnoty z tohto profilu hodnotami, které máte v profilu Fono3. Stlačení tlačíka "Reset" při nastaveném profilu Fono3 vám v tomto profilu nastaví standardní hodnoty, jaké jste měli při prvním spuštění.

Profil můžete vymazat stlačením křížku u jména profilu v seznamu profilů. Profil Fono3 se vymazat nedá.

Pracovní plocha

Na pracovní ploše zobrazují programy své informace a tlačítka pro jejich ovládání.

Pracovní plocha se při spuštění programu rozšíří na celou plochu okna prohlížeče.

V horním řádku na pracovní ploše je cesta, kterou jste prošli při vyhledávání programu. Stlačením libovolné položky se můžete vrátit do vyhledávání programů, stlačením jména spuštěného programu (poslední položka v cestě) program restartujete.

Vpravo na tomto řádku jsou "Nastavení" a pomocník (Jak na to?).

Návod k jednotlivým programům

Návod, jak programy používat najdete pro každý program v menu "Jak na to?". Pokud program nemá svůj vlastní popis, zobrazí se tento text.

O projektu
Jak začít? (jak se zaregistrovat pro vyzkoušení programů)
Jak spravovat účet? (propojení účtů)
Všeobecné obchodní podmínky
Doporučení pro prohlížeče