Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť EMITplus s.r.o., Colnícka 908/1E, 851 10 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7413/B, IČO: 31377149, IČ DPH: SK2020353643, email: (Ďalej len EMITplus alebo Poskytovateľ) poskytuje možnosť používať programy na nácvik a terapiu komunikačných zručností na stránke (ďalej len Programy) fyzickým aj právnickým osobám (ďalej len Užívateľ) za nasledovných podmienok:

 1. Pracovať s programami môže len registrovaný Používateľ. Na registráciu je potrebné zadať platnú emailovú adresu a heslo pre prihlásenie. Registrácia sa ukončí úspešne, keď Používateľ

  1. potvrdí vyplnený registračný formulár;
  2. dostane potvrdzovací email na emailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári;
  3. otvorí webovú stránku, ktorej link dostal v potvrdzovacom emaili.
 2. Programy sú poskytované "v takej forme, ako sú Používateľovi sprístupnené" a nie je možné reklamovať ich funkčnosť. Má sa za to, že dni na voľné používanie poskytnuté Používateľovi pri registrácii sú dostatočné, aby sa Používateľ zoznámil s funkčnosťou programov bez vynaloženia akýchkoľvek nákladov.

 3. Používateľ nie je oprávnený zasahovať do programov, analyzovať a kopírovať kód programov a údaje alebo používať programy alebo údaje na iný učel, ako je použtie na stránkach .

 4. Používateľ získa oprávnenie na pužívanie programov:

  • po registrácii - Používateľ po úspešnej registrácii dostane 3 dni zadarmo na vyskúšanie programov;
  • zakúpením predplatného - podľa preferovaného spôsobu používania si Používateľ vyberie typ predplatného a môže si ho predplatiť na 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov.
 5. Zakúpenie predplatného je možné na stránke "Nákup predplatného" v menu Používateľa. Používateľ si nastaví:

  • typ predplatného - BASIC, PROFI alebo MULTI, pre MULTI aj maximálny počet pripojených užívateľov - 3, 5, 10, 20, 30 alebo 50;
  • obdobie - 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov;
  • jazyk, resp. jazyky aplikácií.
 6. Zakúpené predplatné je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi (nie všetky spôsoby sú dostupné vo všetkých krajinách):

  • platobnými kartami Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, Discover, DinersClub - v zmysle podmienok stanovených subjektmi ktoré jednotlivé karty vydali;
  • PayPal;
  • online internetovým prevodom z účtu v Tatrabanke a.s. (služba TatraPay)
  • online internetovým prevodom z bánk v Slovenskej republike: Všeobecná úverová banka, Unicredit Bank SK, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, Poštová Banka, ČSOB SK, Sberbank Slovensko (poskytovateľ GoPay)
  • online internetovým prevodom z bánk v Českej republike: Česká spořitelna, Komerční Banka, Raiffeisenbank, mBank, FIO Banka, ČSOB, ERA (poskytovateľ GoPay)
  • bankovým prevodom na účet EMITplus sro. IBAN: SK7911000000002626310069, SWIFT (BIC): TATRSKBX.
 7. Používateľ potvrdením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal tieto Všeobecné obchodné podmienky a súhlasí so všetkými ich ustanoveniami.

 8. Používateľ - fyzická osoba potvrdením a odoslaním objednávky výslovne dáva súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu (meno, priezvisko adresa) výhradne na účely fakturácie.

 9. EMITplus sa zaväzuje chrániť poskytnuté osobné údaje v zmysle ustanovení § 19 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 10. Predplatné bude pripísané na Používateľov účet po úspešnom potvrdení transakcie bankou. Ak nebude predplatné pripísané na Používateľov účet v primeranom čase, je nutné kontaktovať podporu Poskytovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.

 11. O zrušenie nákupu predplatného a vrátenie peňazí je možné požiadať do 14 dní od nákupu, avšak len v prípade, že nezačalo plynúť obdobie predplatného, za ktoré bola úhrada uskutočnená (napr. v prípade predĺženia paušálu). Vrátená čiastka môže byť znížená o poplatky (banky resp. firmy sprostredkujúcej platby) spojené s prevodom peňazí pri nákupe predplatného a pri vrátení peňazí na účet Používateľa.

 12. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.7.2016